กลอนประตูใช้ลายนิ้วมือ (Door Close by Fingerprint)

 
 

กลอนประตู

กลอนประตูใช้ลายนิ้วมือ (Door Close by Fingerprint)
Model FP6000Q-3C-BT

อุปกรณ์สำหรับ ล็อคประตูหรือหน้าต่างของบ้าน

 

จากบทความทำไมถึงต้องเป็นกลอนประตูเท่านั้น......
                 ข้อมูลของนักวิชาการและสถิติของสำนักงานตำตรวจ พบว่าปัจจุบันนื้ลูกบิดประตูที่ใช้กันตามประตู
โดยทั่วๆไปส่วนใหญ่ ง่ายต่อการงัดหรือการทำลายของผู้บุกรุก อันมาจากเทคโนฯสมัยใหม่ ทำให้สามารถใช้
มาสเตอร์คีย์ กุญแจผีหรือเครื่องมือพื้นฐานอาทิเช่น ไขควง ใบเลื่อยหรือมีดคัตเตอร์ งัดแงะเดือยและสลักล็อคของ
ลูกบิดประตูในระหว่างช่องประตู เหตุผลก็คือ ลูกบิดประตูโดยทั่วไปจะมีสลักล็อกสั้นจึงงัดได้ง่าย (ยิ่งมีช่องว่างระ
หว่างประตูกับวงกบมากขึ้นเท่าไหร่ ก็ยิ่งง่ายขึ้นอีก) ทั้งนี้รวมไปถึงการทำลายตัวลูกบิดประตูเองก็ทำได้ไม่ยาก เนื่อง
จากลูกบิดประตูที่ใช้กันโดยทั่วไป จะมีจุดอ่อนตรงที่ยึดติดกับบานประตู เพราะการยึดติดจะใช้ตะปูควงขนาดเล็กไม่
กี่ตัวเท่านั้น รวมถึงความบอบบางของตัวลูกบิดเอง ที่ส่วนมากจะเน้นเรื่องความสวยงามและพยายามลดต้นทุนการ
ผลิต จนลืมนึกถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก จึงทำให้ทนต่อการงัดแงะไม่ค่อยได้ ทั้งนี้ยังไม่รวมไปถึงความบกพร่อง
ของตัวลูกบิดเองเช่น ปัญหาลูกบิดประตูล็อกค้าง ตัวลูกบิดประตูใช้ไปเกิดการหลวม หรือเกิดจากการเปิดปิดลูกบิดชน
 ถูกผนังบ่อยๆเป็นต้น                                                                             


ลูกบิดประตูในปัจจุบัน

กลอนประตู FP6000Q-3C-BT

1.ใช้กุญแจเปิดปิดต้องพกติดตัวตลอดถ้ากุญแจหายต้องเปลี่ยนลูกบิดประตูใหม่อย่างเดียว

1.ใช้ระบบการScanลายนิ้วมือทำให้ไม่ต้องพกลูกกุญแจ

2. ลูกกุญแจสามารถนำไป Copy ได้ง่ายตามร้านทำกุญแจทั่วไป

2. เปิดปิดได้ด้วยลายนิ้วมือของเราเท่านั้น

3. ใช้กุญแจผีหรือ Master Key ในการเปิดปิดได้

3.ใช้ระบบการ Scan ลายนิ้วมือของแต่ละคนในการเปิดปิด

4. ใช้เครื่องมือพิ้นฐานในการงัดแงะได้ เช่น ไขควง ใบเลื่อย หรือ คัตเตอร์

4. ใช้ระบบการล็อกแล้วกดเดือยไม่ได้ลแะสลักกลอนประตูจะฝังเหล็กกล้าที่แข็งแรง

5. ทำลายได้ง่าย เพราะโครงสร้างไม่แข็งแรง ยึดติดง่ายๆด้วยตะปูควงเล็กๆ

5. โครงสร้างแข็งแรงทำจากวัสดุชุบแข็งประกอบเข้ากับบานประตูด้วยน๊อตM6 3ตัว

6. ลูกบิดประตูโดยทั่วไปจะมีสลักล็อกสั้น จึงงัดได้ง่าย

6. สลักของกลอนประตูมีความแข็งแรงและมีความยาวมากกว่าลูกบิด 2 เท่า

7. ลูกบิดประตูมีปัญหาล็อกค้าง

7. กลอนประตูใช้กลไกภายในน้อยกว่าลูกบิด 3-5 เท่าตัว

8. ลูกบิดประตูมีอายุการใช้งานสั้น เกิดจากการหมุนเปิดปิดและกระแทกถูกผนัง

8. กลอนประตูออกแบบให้กลไกเปิดปิดใช้แรงน้อยและมือหมุนสั้น

 

9. การประกอบติดตั้งสามารถใช้รูเดิมของลูกบิดประตูได้เลย

Introduction Model FP6000Q-3C-BT
กลอนประตูแบบใช้ลายนิ้วมือเปิดปิดนี้ เป็นอุปกรณ์ป้องกันภัยแบบใหม่ ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้งานมีความสะดวกสบายมากขึ้นในการเปิดปิดประตู ,หน้าต่าง หรืออื่นๆ โดยไม่ต้องพกลูกกุญแจหลายๆอัน เมื่อมีหลายๆคน และยังป้องกันบุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาในสถานที่ของท่านได้ เพราะกลอนประตูรุ่นนี้จะใช้การบันทึกลายนิ้วมือของผู้ใช้งานแต่ละคนไว้ เพื่อให้สามารถเปิดปิดเข้าออกได้ และสามารถลบลายนิ้วมือผู้ใช้งานออกได้ เมื่อไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าออกอีกต่อไป และประการสำคัญ การเจาะติดตั้งกลอนประตูแบบใช้ลายนิ้วมือนี้ ก็สามารถทำได้ง่าย เช่นเดียวกับกลอนประตูแบบลูกบิดธรรมดาทั่วไป
specification
 1.บันทึกลายนิ้วเมือผู้ควบคุมระบบ   Enroll Master Fingerprint
   2. ล้างข้อมูลลายนิ้วมือผู้ใช้งานทั่วไป เป็นรายบุคคล
   3.ล้างข้อมูลลายนิ้วมือผู้ใช้งานทั่วไป ทั้งหมด 
   4.ใช้ ekey(Electronic Key)หรือกุญแจฉุกเฉิน
   5.. การประกอบติดตั้งสามารถใช้รูเดิมของลูกบิดประตูได้เลย
   6. มีคู่มือภาษาไทยอธิบายการsetเครื่องพร้อมภาพอธิบายประกอบสามารถตั้งด้วยตัวเองได้
   7. มีคู่มือการติดตั้งกลอนประตูเข้ากับประตูพร้อมภาพอธิบายประกอบ สามารถตั้งด้วยตัวเองได้
                   

 

 


Copyright (c) 2005 panya hanpinitsak. All rights reserved.