ภาพตัวอย่างการติดตั้ง กันขโมย บ้าน ไร้สาย

......มีคำถามเข้ามามาก ติดยังไง ดูภาพการติดตั้งเลยครับ....

ภาพที่ 1

ภาพที่ 2

ภาพที่ 3

ภาพที่ 4

ภาพที่ 5

ภาพที่ 6

ภาพที่ 7

ภาพที่ 8

ภาพที่ 9

ภาพที่ 10

ภาพที่ 11

ภาพที่ 12

ภาพที่ 13

ภาพที่ 14

ภาพที่ 15

ภาพที่ 16

ภาพที่ 17

ภาพที่ 18

ภาพที่ 19

ภาพที่ 20

เป็นภาพการติดตั้ง เพียงบางส่วนเท่านั้น

 

 


Copyright (c) 2005 panya hanpinitsak. All rights reserved.